TARIEVENLIJST TAXATEUR/ADVISEUR BEDRIJFSMATIG

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

TAXEREN BEDRIJFSMATIG VASTGOED

De taxatie/inspectie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met EVS en/of IVS en de toepasselijke reglementen van het NRVT.

Tot een marktwaarde van 1.000.000 euro, een courtage van 1.250,00 euro.
Met een marktwaarde hoger dan 1.000.000 euro, courtage op aanvraag.

Bijkomende kosten:
Tweede (controlerende) taxateur (vier ogen princype) opmaak plausibiliteits-verklaring 250 euro.

Alleen bij een aanwezigheid van een Vereniging van Eigenaren
(i.v.m. opvragingen, balansonderzoek etc. en extra dossieropbouw: 140,00 euro).
Meerwerk/onvoorzien, altijd op basis van het uurtarief á 140,00 per uur.
De betaling bedraagt normaliter 50% van de nota als vooruitbetaling en na het uitbrengen van het rapport het overige en dat binnen een betalingstermijn van 30 dagen.

VERKLARINGEN
Bedrijfsinspectie met schriftelijke verslaglegging: 250,00 euro.
Opname voor de opstalverzekering en uitwerking tot een herbouwwaarde van 1.000.000: 325,00 euro. (Bij een hogere waarde 125 euro extra).
(De betalingstermijn bedraagt 30 dagen).

AANKOOPBEGELEIDING
Bij BEDRIJFSMATIG met de deeldienst:
Bezichtigen, Advisering, Onderhandelen en Afhandelen: 1.500,00 euro.
(De nota wordt toegezonden, direct na het ondertekenen van de koopovereenkomst, met een betalingstermijn van 30 dagen).

ADVISERING
Houben kan optreden als arbiter (het geven van bindende beslissingen), geeft plausibiliteitsverklaringen af (op basis van het vier-ogen princype), kan ingehuurd worden bij centrum management, zorgt voor (aanvullende) contracten en overeenkomsten, heeft een adviespraktijk bedrijfsmatig- en wonen, adviseert op het gebied van aan- en verhuur, in ontwikkelingen- en renovatie fase etc. : e.e.a. op basis van het te hanteren uurtarief van 140,00 euro.
(De betalingstermijn bedraagt in dit geval 30 dagen).HOUBEN taxaties & aankoopbegeleiding o.z.| Hommerterweg 204a| 6431 EZ Hoensbroek| T   045 30 300 33| M   0654 213 607| E   info@houbentaxaties.nl