TARIEVENLIJST TAXATEUR/ADVISEUR BEDRIJFSMATIG

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

TAXEREN BEDRIJFSMATIG VASTGOED

De taxatie/inspectie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met EVS en/of IVS en de toepasselijke reglementen van het NRVT.

Tot een marktwaarde van 250.000 euro, courtage 750,00 euro.
Tot een marktwaarde van 750.000 euro, courtage 1.050,00 euro.
Tot een marktwaarde van 1.000.000 euro, courtage 1450,00 euro.
Met een marktwaarde hoger dan 1.000.000 euro op aanvraag.

Bijkomende kosten:
Tweede (controlerende) taxateur (vier ogen princype) opmaak plausibiliteitsverklaring 250 euro.

Alleen bij Vereniging van Eigenaren, opvragingen, balansonderzoek, dossieropbouw: 145,00 euro.
Overige verplichte en nodige opvragingen indien van toepassing (extra): kostprijs.
Meerwerk/onvoorzien op basis van het uurtarief van 125,00 per uur.
De betalingstermijn bedraagt, 50% vooruit en na ontvangst factuur, binnen 30 dagen.

 

VERKLARINGEN

Waardeverklaring bij bedrijfsobjecten: 150,00 euro.
Bedrijfsinspectie met schriftelijke verslaglegging: 175,00 euro.

Opname voor de opstalverzekering en uitwerking tot 750.000 euro: 275,00 euro.
Bij een hogere waarde 100 euro extra.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

 

AANKOOPBEGELEIDING

Bij BEDRIJFSMATIG met de deeldienst:
Bezichtigen, Advisering, Onderhandelen en Afhandelen: 1.500,00 euro.
De nota wordt toegezonden, direct na het ondertekenen van de koopovereenkomst, met een betalingstermijn van 30 dagen.

 

ADVISERING

Advieskosten: Bedrijfsterreinen/Centrum management, contracten en overeenkomsten, advisering wonen en werken, advisering op het gebied van aan- en verhuur, ontwikkeling- en renovatie fase, controlerende werkzaamheden etc. : e.e.a. op basis van het uurtarief van 125,00 per uur.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.HOUBEN taxaties & aankoopbegeleiding o.z.| Hommerterweg 204| 6431 EZ Hoensbroek| T   045 30 300 33| M   0654 213 607| E   info@houbentaxaties.nl